Inboedelverzekering is goedkoper geworden

Goed nieuws in dure tijden: in de afgelopen vijf jaar zijn veel inboedelverzekeringen goedkoper geworden. Dat concludeert onafhankelijk bureau MoneyView op basis van eigen onderzoek.

Woonkamer staat onder water
Nieuws
Datum: 24-07-2023

De gemiddelde prijs van een inboedelverzekering bedroeg in 2022 volgens het onderzoek € 143 per jaar. Vijf jaar eerder was dat nog € 158. Het gaat dus niet om enorme bedragen, maar alle beetjes helpen.

Basispremie

In het onderzoek is gekeken naar de basispremies van inboedelverzekeringen. Er is dus geen rekening gehouden met aanvullende dekkingen zoals bijvoorbeeld een buitenhuisdekking of een aanvullende kostbaarhedendekking.

Soms toch premieverhoging

Er is ook een disclaimer: in individuele situaties kan er wel sprake zijn van een premieverhoging. Geldt dat voor u? Dan helpen we u graag door uw inboedelverzekering weer eens onder de loep te nemen. Neem hiervoor gerust even contact met ons op.

Waterschade

Een ander aandachtspunt van uw inboedelverzekering is de vraag of deze uitkeert wanneer u waterschade heeft door een defect aan een niet-primaire waterkering. Dat zijn bijvoorbeeld dijken, kades en sluizen die binnenwater uit rivieren, meren, sloten en kanalen 'tegenhouden'. Van de 66 onderzochte verzekeringen bieden er 24 geen dekking bij dergelijke schade.

Vergelijken kan lonen

U ziet, ook tussen inboedelverzekeringen kunnen er grote verschillen zijn. Wilt u precies weten waar u aan toe bent? Neem dan even contact met ons op. We zoeken graag voor u uit of uw huidige schadeverzekeringen wel voldoen aan uw specifieke wensen en eisen.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Alarmcentrale motorrijtuigen
(+31) (0) 20 651 58 27

Alarmcentrale reisverzekeringen
(+31) (0) 20 651 56 12