Werkwijzer Poortwachter vernieuwd

De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. In mei 2020 is deze Werkwijzer vernieuwd. Dit zijn de vier belangrijkste wijzigingen.

Verschillende leeftijden werknemers zittend aan de balie samen te werken bespreken project, schade zakelijk, verzekeringen, poortwachter, werkwijzer poortwachter
Nieuws
Datum: 25-08-2020
 1. Deugdelijke grond
  Om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, heeft u als werkgever samen met de werknemer een inspanningsverplichting om een goede en snelle re-integratie mogelijk te maken. Gaat uw medewerker ziek-uit-dienst of is hij twee jaar arbeidsongeschikt, dan beoordeelt het UWV of die inspanningen voldoende waren. Is dat in de ogen van het UWV niet zo, dan wordt u verzocht om daarvoor een deugdelijke grond te geven, anders kan u een loonsanctie opgelegd worden. Met de vernieuwde Werkwijze Poortwachter krijgt u meer tijd om samen met experts te reageren op het verzoek van het UWV. Dat vergroot uw kansen om een loonsanctie te voorkomen.
 2. Passend werk
  Als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt, moet u hem in het kader van zijn re-integratie passende werkzaamheden aanbieden. In de nieuwe Werkwijzer Poortwachter moet u op taakniveau kijken of er re-integratiemogelijkheden zijn. U analyseert welke taken er zijn binnen uw bedrijf en kunt zo een nieuw takenpakket samenstellen dat past bij de mogelijkheden van de zieke werknemer. U voegt daarvoor bijvoorbeeld taken uit verschillende functies samen.
 3. NVAB-richtlijnen bij een arbeidsconflict
  Gaat het ziekteverzuim gepaard met een arbeidsconflict? Conform de vernieuwde Werkwijze Poortwachter moet de bedrijfsarts dan de NVAB-richtlijnen     ‘Conflicten in de werksituatie’ volgen. Deze richtlijnen geven een systematische aanpak van het probleem. De bedrijfsarts kan daarvan alleen afwijken als   hij dit goed beargumenteert en documenteert.
 4. Onherroepelijke toezegging
  U en uw medewerker moeten er alles aan doen om binnen 104 weken arbeidsongeschiktheid een bevredigend eindresultaat te bereiken. Het medische       advies van de bedrijfsarts wordt daarbij per 1 januari 2021 leidend. Het UWV kan daarop dus niet meer sanctioneren. Daarom kijken ze kritischer naar de   inspanningsverplichtingen. Een ‘voornemen’ om een arbeidsongeschikte werknemer structureel passend werk aan te bieden ná einde wachttijd, is niet       meer voldoende. U (of een nieuwe werkgever) moet een ‘onherroepelijke toezegging’ doen en de loondoorbetaling moet ononderbroken doorlopen ná       einde wachttijd.

Verzekeringsoplossingen voor uw bedrijf

Het voorkomen van langdurige arbeidsongeschiktheid is en blijft een belangrijk punt voor mkb-ondernemers. Wet- en regelgeving en verzekeringsoplossingen veranderen regelmatig. U doet er dan ook goed aan om van tijd tot tijd met ons te bespreken welke mogelijkheden voor uw bedrijf het beste uitpakken. Is het bijvoorbeeld in uw voordeel om eigenrisicodrager te worden? Neem voor berekeningen en advies contact op met ons kantoor.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Alarmcentrale motorrijtuigen
(+31) (0) 20 651 58 27

Alarmcentrale reisverzekeringen
(+31) (0) 20 651 56 12

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.